Rezultaty leczenia

Pacjent lat 46  mial wykonaną skleroterapie piankową  żylaków nawrotowych po operacji tradycyjnej.

Oto wynik leczenia skleroterapią piankową, daty na zdjęciach są rzeczywiste.

Uwaga! Drastyczne zdjęcia

Pacjent lat 84, owrzodzenie od ponad 20 lat, kwalifikowany do amputacji

Pacjentka lat  45, owrzodzenie od 4 lat, potrzebujaca znacznych ilosci leków p/bólowych, obecnie ich nie potrzebuje.