O sobie "w pigułce"

 

Urodziłem się 11.10.1960 w Hajnówce.
W 1979 roku, po uzyskaniu matury, rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Po uzyskaniu dyplomu w 1985 roku i odbyciu stażu rozpocząłem pracę w oddziale chirurgicznym w Hajnówce, w którym pracuję do chwili obecnej.
Następnie w roku 1990 zdobyłem I stopień, zaś w roku 1995 II stopień  specjalizacji z chirurgii ogólnej.

W 2004 rozpocząłem pracę w prywatnym gabinecie. Po odbyciu odpowiednich kursów ze skleroterapii u Prof. Zbigniewa Rybaka oraz kursu USG Doppler, podjąłem się leczenia żylaków oraz owrzodzeń żylnych.
Dnia 21.03.2014. na Uniwersytecie Medycznym we Wroclawiu. uzyskałem tytuł dr n.med.